Język, mowa, słuch, mózg

Język, mowa, słuch, mózg Język i mowa to dwa pewne aspekty, z których korzystamy na codzień. Każdy z nas doskonale wie, o co chodzi, jednak warto znacznie dokładniej przybliżyć te pojęcia, jak i pewne biologiczne uwarunkowania. Język to zbiór wypowiedzi używanych w procesie komunikowania się przez ludzi, pozwalający na ukazanie wszelkich zjawisk, przedmiotów, czynności czy pojęć abstrakcyjnych za pomocą znaków, jakimi są litery i słowa o konkretnym znaczeniu. To właśnie język stanowi podstawę mowy, czyli procesu, w którym język jest istotnym elementem porozumiewania się przez ludzi. Głównym celem mowy jest nadawanie i odbieranie wiadomości w odpowiednich formach językowych, takich jak: wypowiedzi ustne, gesty, mimika i pismo. To dzięki mowie możemy przekazywać informacje o tym, o czym zdołaliśmy się dowiedzieć i czego byliśmy świadkiem czy wyrażać uczucia, a także wydawać i otrzymywać pewne polecenia. Jak wiadomo ludzka mowa nie jest czynnością, z którą rodzimy się, ale którą musimy nabyć w trakcie naszego rozwoju, a odpowiedzialne głównie za to jest nasze środowisko społeczne, czyli po prostu kontakt z innymi ludźmi. Ważne w trakcie przyswajania tej czynności jest słuch, pozwalający w pierwszych miesiąca życia na odbiór i analizę dźwięków z zewnątrz, czyli słuch fizjologiczny. Znacznie późniejszym okresie rozwoju dziecka między pierwszym a drugim rokiem życia powoli kształtuje się słuch fonematyczny, umożliwiający rozpoznawania poszczególnych znaków dźwiękowych, które zaczynają się utrwalać. Niestety, ten rodzaj słuchu nie będzie odpowiednio się tworzył, gdyż istnieje możliwość powstania komplikacji, związanych z niepoprawnym wytworzeniem się mowy czy z jej brakiem. Po dłuższym czasie stale polepsza się pamięć, dzięki której dziecko jest w stanie zapamiętywać coraz więcej dźwięków, słów, a co za tym idzie układa swoje pierwsze zdania. Poza tym również w prawidłowo rozpoznaje czucie ułożenia narządów mowy w sposób odpowiadający kolejnym głoskom. Oprócz słuchu i narządów mowy potrzebne są także poprawnie funkcjonujące czynności układu nerwowego na obszarach korowych, podkorowych i w móżdżku, dzięki którym następuje szybka i precyzyjna reakcja bez udziału naszej świadomości na zewnętrzne czynniki. Kora mózgowa składa się trzech struktur, gdzie odbywa się odebrania i analiza dostarczonych informacji. Pierwsza z nich zwana polami projekcyjnymi, odpowiada za to, aby bodźce z zewnątrz, otrzymane za pomocą zmysłów, zostały doprowadzone do końca. Na kolejnym obszarze, czyli na polach gnostycznych (wtórnych) odbiera się informacje z pól projekcyjnych, które poddawane są dokładnej analizie, następuje złożenie wszystkich wrażeń zmysłowych w całość. Później przeanalizowane wiadomości zewnętrzne trafiają do okolic asocjacyjnych, gdzie sprawowana jest kontrola nad zachowaniami poznawczymi, czyli spostrzeganie, mówienie, emocje oraz dbałość o trwałość pamięci. Jak widać całość wydaje się skomplikowana, ale to właśnie dzięki niej możemy mówić, a co za tym idzie komunikować się.