Logorytmika

Logorytmika Logorytmika to jedna z metod terapeutycznych w logopedii, polegająca głównie na leczeniu osób, mających problemy ze słuchem. Założenia logorytmiki opierają się na ćwiczeniach rytmicznych, ruchowych oraz słownych, co pozwala na kształtowanie nie tylko ruchów ciała, ale także mowy i z ciągłym jej doskonaleniem podczas wykonywania ćwiczeń. Przybierają one formy zabawy, przez co dzieci chętniej z nich biorą udział. Podstawowy cel sprowadza się do tego, aby korygować zaburzenia związane z mówieniem i słuchem, a przy tym pozwolić dziecku na poznanie muzyki i jej cech – zmiany tempa i dynamiki. Takie ćwiczenie pomagają poprawić zdolność poruszania się, a dziecko, dzięki temu doskonali swoją orientację w czasie i przestrzeni oraz stale ulepsza koncentrację i samodzielne myślenie. Nabywają lub zmieniają na lepsze pewne cechy charakteru, które pomagają im lepiej funkcjonować samemu lub w grupie, a mogą to być: współpraca z kolegami w grupie, czynne uczestnictwo, odpowiedzialność czy zdyscyplinowanie. Ćwiczenia ruchowe pozwalają dziecku na aktywny udział, który wpływa pozytywnie na stan jego koordynacji i równowagi, kształcąc nie tylko fizyczne aspekty ruchowości, ale znacznie bardziej, usprawniając wrażenia słuchowe i poprawiają szybkość reagowania na zmieniające się otoczenie czy sytuacje, a przy tym stan swojej pamięci. Oprócz opanowania i zwiększenia rytmu i jego możliwości wpływu na dziecko, muzyka pomaga dziecku na opanowanie ukrytych emocji, jak na ich ukazywanie. Również nauka śpiewu niesie za sobą wiele niewątpliwie pozytywnych doznań – nauka łatwych, przystępnych dla dziecka piosenek czy rymowanek, które nie dość, że może w trakcie śpiewu ilustrować za pomocą ruchów ciała, ale także pozwala mu to na zwiększenie i poznanie nowego słownictwa czy zetknąć się z nowymi, nieznanymi dźwiękami. Nie tylko następuje poprawa pod względu słuchania i właściwej wymowy, ale też dziecko, dzięki takim ćwiczeniom uszlachetnia własną wyobraźnię i zainteresowania. Te czynniki tym samym spowodują, że osoby z zaburzeniami mowy będą stale pobudzane do odpowiedniej reakcji ruchowej, jak i mowy. Tym chętniej będą brały w udział w tego typu zabawach, gdyż staną się mniej zalęknione i bardziej otwarte na nowe otoczenie, które tak samo, jak oni mają problemy z prawidłową wymową, przez co mogą się zintegrować i być dla się siebie przyjaciółmi w walce z problemami prawidłowego mówienia. Jednym słowem – warto zapisać dzieci z wadami wymowy na ćwiczenia z logorytmiki, gdyż jest to wspaniała terapia, która w łatwy, a zarazem przyjemny i ciekawy sposób może wyeliminować przeszkody związane z zaburzeniami poprawnego wypowiadania się oraz wpływa w pozytywny sposób na usposobienie dziecka, które staje się bardziej otwarte na nowe zjawiska czy doświadczenia z udziałem podobnych mu osób. Oprócz tego, zwiększa się aktywność pod względem fizycznym – dzięki temu dziecko może się zdrowo wyszaleć i być ciągle w ruchu, a tym samym ulega poprawie je aparat mowy i jego funkcjonowanie.