Dbałość o rozwój prawidłowej mowy – rady dla rodziców

Dbałość o rozwój prawidłowej mowy – rady dla rodziców Aby dziecko mogło przyswoić elementy prawidłowej mowy, potrzebny jest kontakt ze środowiskiem społecznym, który od początkowych chwil pojawienia się na świecie zapewniają mu rodzice, stanowiąc dla dziecka podstawowy wzór w określonych zachowaniach. Warto zatem wyjaśnić kwestie związane z tym, co powinni robić rodzice, aby dziecko mogło poprawnie mówić, a czego nie oraz to, w jakich sytuacjach powinni się oni zgłosić do konkretnego specjalisty. Najważniejsze jest, aby to rodzice od samego początku mówili dużo do dziecka, nie krzycząc na nie. Kiedy podrośnie, powinni mówić do niego językiem poprawnym pod względem językowym i używać pełnych zdań i słów, zrozumiałych dla dziecka, a także być cierpliwym w wypowiadaniu wyczerpujących zdań. Staramy się mówić do dziecka podczas zwykłych czynności życiowych jak ubieranie, spacery, jedzenie czy zabawy oraz opowiadać o tym, co się dzieje wokół nas. Dobrym pomysłem jest także to, aby od najwcześniejszych lat uczyć wyliczanek, wierszyków czy piosenek na pamięć oraz czytać bajki, a przy tym oglądać obrazki, nazywając przedmioty na nim widniejące. Rodzice powinni zachęcać dziecko do mówienia, chwaląc każdy taki przejaw, a rozmowa powinna stanowić dla niego przyjemność. Również dbałość o higienę jamy ustnej i oddychanie nosem powinny stanowić priorytet dla rodziców. Jednym słowem dziecko powinno być otaczane dźwiękami ze świata zewnętrznego, a rodzice, którzy powinni dołożyć wszelkich starań, aby dziecko w przyszłości nie miało problemów z mówieniem. Więc czego rodzice muszą się wystrzegać w takim przypadku? Przede wszystkim nie można mówić do dziecka zdrobnieniami czy używając języka dziecinnego, ponieważ dziecko będzie miało problem z odróżnieniem prawidłowej mowy. Oboje rodzice powinni chętnie przysłuchiwać się naturalnej mowie dziecka, a w razie jakichś niedomówień zadawać kolejne pytania, które pozytywnie przyczyniają się do rozwoju mowy. W okresie kształtowania dziecka nie można wymagać ani ganić go za nieprawidłowe wymówienie głosek czy słów, zmuszając do kilkukrotnego powtarzania prawidłowej wymowy. Może się wydawać, że posługiwanie się lewą ręką jest jakimś odchyleniem w normie, jednak to nieprawda, ponieważ zmuszając dziecko do nauki posługiwania się prawą ręką można zaburzyć funkcjonowanie mowy, prowadząc np.: do jąkania. Choć wydaje się to trudne, są to podstawowe zachowania, którymi należy się kierować dla dobra dziecka. Jeśli zauważymy jakiekolwiek zmiany w mowie czy budowie narządów mowy, należy skontaktować się z odpowiednim specjalistą. Oto kilka przykładowych sytuacji, które mogą zaniepokoić rodziców: gdy dziecko wymawia głoski s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż, t, d, n wsuwając język między zęby lub ocierając nim o wargę, gdy mówi przez nos, dostrzegamy zmiany w budowie aparatu mowy lub gdy nie jesteśmy pewni czy dziecko słyszy, nie wymawia żadnych żadnych samogłosek, myli głoski dźwięczne z bezdźwięcznymi oraz dźwiękopodobne, zniekształca głoski oraz gdy wzrasta poziom niepłynności mówienia.

Oligofrenologopedia i upośledzenie umysłowe

Oligofrenologopedia i upośledzenie umysłowe Oligofrenologopedia jako dział w logopedii, zajmuje się terapią i leczeniem wad wymowy u osób, a w szczególności dzieci upośledzonych umysłowo. Są to uszkodzenia rozwojowe, które powodują znaczne osłabienia poziomu pod względem intelektualnym, przez co takie osoby są uzależnione od pomocy i opieki innych ludzi. Głównym wyznacznikiem prawidłowego rozwoju jest przede wszystkim ruch, który jest naturalnym następstwem w dorastaniu. Jak wiemy, dzieci poznają świat, swoje otoczenie za pomocą ruchu, mowy i myślenia, pozwalającym tym samym na zdobywanie nowych doświadczeń i przeżyć, które w znacznym stopniu poprawiają stan pamięci. Co jeśli u dziecka zauważono nieprawidłowe oznaki rozwojowe? W przypadku osób z głęboki upośledzeniem, poziom inteligencji plasuje się na poziomie trzylatka – występują liczne wady układu nerwowego i możliwe są tylko do wykonania najprostsze czynności, jednak i tak potrzebna jest im pomoc na całe życie. Z kolei upośledzenie w stopniu znacznym jest na poziomie dzieci 3-6 letnich, które jest widoczne miedzy 4 a 5 rokiem życia. Są one w stanie posiąść możliwości częściowego uniezależnienia się w czynnościach życiowych, ale wymagają stałej kontroli. Niepełnosprawność intelektualna na poziomie umiarkowanym charakteryzuje się tym, iż funkcjonowanie osób jest jak u 6-9 latków, występują problemy na tle społecznym, ruchowo-fizycznym, ale mają wpływ na swoje decyzje i mogą pracować zawodowo. U osób, u których wykryto upośledzenie lekkie zachowują się jak 10-12 latki, są w stanie w miarę możliwości samodzielnie myśleć w sposób logiczny, jednak nie mają predyspozycji do myślenia nad pojęciami i zjawiskami abstrakcyjnymi. Przez to mają problemy z zsumowaniem zdobytej wiedzy i wyciąganiem właściwych wniosków czy określaniem poglądów. Nie maja również problemów z dostrzeganiem zjawisk czy przedmiotów, ale ich zakres jest wąski, przez co nie potrafią ich zanalizować. Z kolei uwaga bywa rozproszona, a dziecko nie potrafi się skoncentrować na jednej czynności czy przedmiocie. Pamięć nie jest dostateczniej wykształcona, powodując tym samym trudności z przyswajaniem i zapamiętywaniem wiadomości, które trzeba stale powtarzać. Co do własnego zachowania i wykazywania emocji, dzieci te nie potrafią przemyśleć swoich decyzji, które zależą w głównej mierze od ich usposobienia. Są podatne na wpływy, nie wykazują samodzielności i nie są zbyt aktywne. Jak już wspomniałam, dzieci z upośledzeniem lekkim mają problem ze zrozumieniem pojęć abstrakcyjnych oraz odróżnieniem sytuacji poważnych od błahych, przez co nie potrafią w odpowiedni sposób ukazać własnych emocji. Dzieci z lekkim upośledzeniem umysłowym żyją w przekonaniu, ze nic nie mogą ani nie potrafią osiągnąć w życiu, a ciągłe niepowodzenia dopełniają tylko ten stan, w którym dominuje apatia, bierność czy brak chęci do życia. Aby zmienić takie nastawienie potrzebne jest przede wszystkim wsparcie najbliższych osób, które powinni starać się podbudowywać dziecko i jego psychikę w każdej chwili.