Jak powstaje głos?

Jak powstaje głos? Jak wiemy mowa jest procesem odróżniającym człowieka od zwierząt, chociaż i one na swój sposób komunikują się między sobą. Jednak mowa ludzka jest znacznie bardziej zaawansowana i stanowi rozbudowany proces akustyczny i mechaniczny. Mimo skomplikowanego działania, warto opowiedzieć, jak działa nasz głos, który jest niczym innym jak dźwiękami o różnej częstotliwości, które jako fale dźwiękowe trafiają do ucha. Organem, które jest odpowiedzialny za wytworzenie dźwięków mowy jest krtań. Zbudowana z 9 chrząstek (3 parzyste i 3 nieparzyste), które są połączone wiązadłami i mięśniami. Te z kolei dzielą na zewnętrzne, odpowiedzialne za ułożenie krtani, a wewnętrzne, głównie mięśnie głosowe mają wpływ na proces powstawania dźwięków. Wnętrze krtani zbudowane jest z trzech pięter, z czego środkowa cześć, czyli fałdy głosowe i głośnia. Fałdy głosowe to parzyste elementy, które umieszczone są w bocznych ścianach krtani i są odpowiedzialne za czynności głosowe. Zbudowane z mięśni, tkanki łącznej, wiązadeł głosowych oraz nerwów i naczyń krwionośnych, a za nawilżanie tej części odpowiadają błony śluzowe. Fałdy posiadają możliwość zbliżania się i oddalania – następuje rozwieranie i zwieranie szpary głośni, która z kolei jest między fałdami, tworząc głośnię – ta cześć w krtani ma za zadanie wytworzyć dźwięki. Całe działanie polega na tym, że wdychając powietrze do płuc dochodzi do drgania fałd głosowych. W momencie wydechu szpara miedzy fałdami jest zamknięta, ale określony poziom ciśnienia powoduje rozwarcie szpary głośni, przez którą przepływa powietrze. Następuje spadek poziomu ciśnienia i fałdy głosowe zwierają się. Powtarzanie tego procesu powoduje, iż powstają drgania powietrza, czyli dźwięku. Ruchy krtani różnią się między sobą, a dzięki temu powstają dźwięki o innej wysokości, barwie czy głośności. O wysokości decyduje głównie długość krtani, to, jak ułożone są względem gardła oraz napięcia, częstości drgań i poziomu ciśnienia wydechowego powietrza. Z kolei barwa głosu to różnice pomiędzy a budową gardła i jamy nosowej, a na głośność wpływa zmienny poziom siły i szybkości powietrza, które przechodzi przez krtań. Nie tylko krtań jest potrzebna dla mowy – oprócz niej ważną rolę spełniają inne organy zwane rezonatorami. Jest nim gardło, które wpływa na poziom emisji głosu, a umieszczone w nim artykulatory zmieniają strukturę wydychanego powietrza i decydują o barwie głosu. Jama nosowa z kolei bierze udział w artykulacji głosek nosowych (np.: ą, ę, m, n, ń), a jama ustna jako najważniejsza część dba o prawidłowości w czynnościach artykulacyjnych – aby dźwięki powstałe w krtani mogły być dla nas zrozumiałe, dochodzi do zmiany za pomocą języka, warg, które regulują zmianę głosu oraz żuchwa z zębami, podniebienie miękkie podniebiennym języczkiem, jak i szczęka z zębami oraz podniebienie twarde. Można zauważyć, ze powstanie mowy to złożony proces, w którym biorą udział różne części jamy nosowej, gardła oraz dróg oddechowych, bez których nie moglibyśmy mówić.