Koncepcje

Powstały trzy koncepcje, zajmujące się odpowiednimi działaniami. Koncepcja medyczna to utworzenie zakresu badań i działalności dla zaburzeń, usuwania nieprawidłowości mowy i profilaktyki. Koncepcja pedagogiczna skupia się głównie na kształtowaniu mowy u dzieci głuchoniemych i porozumiewaniu u osób głuchoniewidomych. Ostatnią jest koncepcja holistyczna, którą wielu zwolenników uważa za samodzielną naukę, wykorzystującą aspekty embriologiczne, patologiczne, społeczne i artystyczne w mowie. Możemy wyróżnić dwie podstawowe specjalności w logopedii. Pierwsza z nich to logopedia teoretyczna – jej celem jest doszukiwanie się powiązań z innymi zjawiskami, będące przedmiotem badań oraz praktyczne wykorzystanie tych wyników. Z kolei logopedia stosowana dotyczy użycia w trakcie leczenia prawidłowych wzorców językowych i komunikacyjnych oraz likwiduje niepożądane zaburzenia między tymi procesami. Dzieli się ona na kolejne dwie: logopedia ogólna, która ma zadanie ukształtować prawidłową mowę i stale ją udoskonalać oraz logopedia specjalna – likwidowanie wszelkich wad wymowy, zaburzeń głosu i komplikacji związanych z czytaniem i pisaniem oraz w przypadku utraty lub braku mowy nauka mowy i rozumienia jej. Warto także przypomnieć, że logopedia dzieli się na kolejne działy, które zajmują się różnymi wadami. Jedną z nich jest balbutologopedia, zajmująca się rehabilitacją osób z problemem jąkania, a surdologopedia ma na celu nauczenie mowy i leczenie oraz usuwanie zaburzeń głosowych. Z kolei neurologopedia zajmuje się przedstawieniem diagnozy oraz terapią dla osób z uszkodzeniem mózgu, a oligofrenologopedia to dział, mający na celu ukształtowanie mowy u osób upośledzonych umysłowo, jak również emisja głosu – doskonalenie się w mowie i głosu. Od wielu lat można zauważyć, że stosunkowo ten nowy dział w medycynie stale rozwija się, ponieważ ciągle wzrasta liczba osób z zaburzeniami mowy w różnych grupach wiekowych: u noworodków, dzieci starszych oraz dorosłych, a także pojawią się nowe problemy zdrowotne, wymagające określenia zakresu badań i utworzenia nowych technik leczenia. Więc nie dziwi fakt, iż logopedia stała się upowszechniającym się procesem w niwelowaniu zaburzeń wad mowy.