Logopeda

Logopeda Wraz z pojawieniem się nowej dziedziny w medycynie – logopedii i nagłośnieniu problemu wad wymowy, nastąpiło znaczne zapotrzebowanie na ludzi zajmującymi się tym problemem. Warto wyjaśnić kilka kwestii, a przede wszystkim to, kim jest logopeda i kto może nim zostać oraz jaki jest zakres jego badań. Z definicji logopedii można wywnioskować, że logopeda to osoba, która ma określić diagnozę, występującą u ludzi z zaburzenia mowy oraz zastosować odpowiednią terapię, mającą na celu ukształtowanie i doskonalenie mowy na różnych etapach rozwoju człowieka. Jednym słowem logopeda ma nas nauczyć i przygotować do wykorzystania i użycia mowy w sposób praktyczny oraz za pomocą odpowiednich słów ma nam wyjaśnić nasz problem. Stosuje nie tylko metody przeciwdziałające, ale także bada i leczy już osoby z zaburzona mową. W swojej pracy korzysta z wielu dziedzin naukowych, takich jak: medycyna, psychologia, pedagogika czy lingwistyka. Choć różnią się między sobą zakresem badań, w kwestii logopedii uzupełniają się, ponieważ razem tworzą odpowiedni zestaw do walki z problemami wymowy. Z medycyny logopeda korzysta głównie z wiedzy o budowie i funkcjonowaniu narządu mowy, głosu i słuchu oraz badaniem nieprawidłowości związanych ze słuchem czy ze zgryzem lub uzębieniem. Z kolei psychologia dostarcza mu odpowiednich wyników badań na temat rozwoju dziecka i jego mowy, zwracając uwagę na skutki zaburzeń pod względem psychicznych, określenie mechanizmów, umożliwiających opanowanie i stałe rozwijanie mowy oraz wyjaśnia, na czym polega organizacja mowy w ośrodkach mózgowych i ewentualne zaburzenia. Pedagogika pozwala na uzyskanie wiedzy na temat odpowiedniego postępowania i współpracy z dzieckiem w przypadku leczenia wad, a lingwistyka dostarcza informacji o języku, jego budowie i wszelkich zagadnień z nim związanych. Jak widzimy przyszły logopeda nie tylko musi być chętny do wykonywania swojej pracy, ale także zdobyć wykształcenie i wiedzę, z których powinien korzystać w swym zawodzie we właściwy sposób i posiadać cechy, wyróżniające go od innych specjalistów. Według Zbigniewa Tarkowskiego logopeda powinien posiadać wysokie umiejętności, pozwalające na określenie diagnozy, odwagę i odpowiedzialność w razie złych decyzji, prawo do samodzielnego podejmowania decyzji związanych z diagnozą i leczeniem pacjentów (tzw. autonomia zawodowa). Oprócz tego powinien także współpracować ze specjalistami z innych dziedzin oraz działać w imię własnych zasad i wiedzy, nie poddając się presji społeczeństwa, a przy tym nie szkodząc swoim zachowaniem innym, a w szczególności pacjentom. Te wszystkie cechy sprawiają, że logopeda to osoba wyjątkowa, która zna nasze słabości i nie dyskwalifikuje nas mimo niepełnosprawności, jaką są zaburzenia mowy. Wręcz przeciwnie pragnie nam szczerze pomóc, nie tylko likwidując zaburzenia uniemożliwiające normalne funkcjonowanie w życiu, ale również sprawia, że wierzymy w siebie i czujemy się traktowani jak zwykli ludzie, którzy mogą coś osiągnąć.