Balbutologopedia

Balbutologopedia Balbutologopedia to dział w logopedii zajmujący się leczeniem osób jąkających się. A właściwie, czym jest jąkanie, skąd się bierze i jakie są jego skutki. Na początku warto wyjaśnić, iż jąkanie ma wiele znaczeń, ale wszystkie dotyczą jednego – jąkanie to zaburzenia w mowie i związanymi z nią tempo, rytm oraz płynność, spowodowane komplikacjami mięśni w okolicach dróg oddechowych, fonacyjnych i artykulacyjnych. Osoby z takimi schorzeniami mają kłopot z wypowiedzeniem najprostszych słów czy wytworzeniem odpowiednich dźwięków. Dlaczego tak się dzieje? Za najważniejsze przyczyny takich nieprawidłowości można wyróżnić niedostatecznie wykształcenie narządów i mięśni aparatu mowy, nerwice uszkodzenia obszarów mózgowych. Jak wspomniałam we wcześniejszych artykułach wady aparatu mowy mogą być spowodowane przez niewłaściwe oddychanie, sposób odżywiania, układania do snu czy po prostu przez brak uwagi na zmiany zachodzące u dziecka przez rodziców, którzy nie robili nic, aby zmienić ten stan rzeczy. Co do nerwic, tutaj sytuacja kreuje się trochę inaczej, ponieważ wrażliwy człowiek nie potrafi poradzić sobie ze stresem w życiu, presją społeczeństwa czy wymaganiami sprzecznymi z własnym światopoglądem. Za przyczynę nerwic można także uznać brak opieki rodzicielskiej w dzieciństwie lub przeżycie jakiejś sytuacji, która wywołała uraz (trauma). Również zaburzenia w mózgu stanowią taką przyczynę – jak dowiódł dr Martin Sommer istnieje słaba komunikacja między dwoma obszarami odpowiedzialnymi za poprawną mowę w lewej półkuli. Kiedy człowiek chce wypowiedzieć jakieś zdanie, jego myśl o tym zamierzeniu przesyłana jest z jednego miejsca do drugiego, gdzie następuje zamiana jego myśli na słowa – u jąkających ta sytuacja występuje z trudem, dlatego mają takie kłopoty w mówieniu. Oprócz tego również do takiego stanu rzeczy przyczynia się prawa półkula, która także chciałaby mieć wpływ na wypowiadane słowa i być może to jest kolejny powód nieprawidłowej mowy. Niektóre osoby jąkające się mają tzw. słuchowe sprzężenie zwrotne – polega na tym, iż osoba mówiąca nie ma odsłuchów swego głosu, zaś taką funkcję pełni kora słuchowa lewej półkuli, która we właściwym momencie włącza się. Co robić aby zwalczyć jąkanie? Większość logopedów dąży do usunięcia niepłynności w mówieniu lub całkowitego zlikwidowania. Można do tego dojść za pomocą ćwiczeń oddechowych, rozluźniających oraz podjęcia walki z lękami. Również stosuje się proces nauczenia mowy od zera, trwający około półtora roku. Kolejna metoda to echokorekcja, pozwalająca właściwie generować echo dla jąkających się, dzięki czemu maleje liczba ich zająknięć. Ważne jest także to, aby logopeda nie ograniczał się tylko do wyeliminowania problemu jąkania, ale starał się o zwiększyć poziom komunikacji u pacjenta, pomóc rozwiązać problemy, z których wynika jąkanie – jednym słowem jeśli logopeda połączy się ten problem z formami edukacyjnymi czy celami życiowy, efekt będzie znacznie lepszy, co przyniesie wiele korzyści dla pacjenta.